• Sportschool

Huisregels

 • Bij het betreden van onze sportschool ga je akkoord met de huisregels van Professional Fitness.
 • Professional Fitness is niet aansprakelijk voor jouw gezondheid. Bij deelname verklaar je jezelf fit en gezond tot het volgen van lessen en trainingen. Iedere deelnemer traint op eigen risico.
 • Aanwijzingen van medewerkers dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Roken en het gebruik of verspreiden van verboden middelen is verboden. Bij enige verdenking van gebruik hiervan vervalt direct je abonnement en wordt de toegang ontzegd. Je hebt geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld of enige andere tegoeden.
 • Het gebruik van een handdoek voor het opnemen van transpiratie is verplicht.
 • Gebruik apparatuur alleen voor daarvoor bedoelde doeleinden.
 • Het is verplicht de apparatuur na gebruik schoon te maken.
 • Het is verboden machines onnodig bezet te houden.
 • Het dragen van schone en gepaste sportschoenen en sportkleding is verplicht. (mannen dienen een t-shirt te dragen)
 • Na gebruik is het verplicht om alle materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Etenswaren zijn verboden in de sportruimten.
 • Dranken mogen alleen in afgesloten bidons meegenomen in sportruimten.
 • Dieren zijn verboden in de sportschool.
 • Gebruik van fotocamera is verboden in de sportruimten en de kleedkamers.
 • Jassen en tassen zijn verboden in de sportruimten.
 • Wij raden aan om voor uw eigendommen gebruik te maken van onze lockers .
 • Geen eigendommen achterlaten in lockers, deze worden dagelijks door ons leeggehaald.
 • Ongewenste en gewenste intimiteiten in onze sportschool zijn niet toegestaan.
 • Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.
 • Professional Fitness is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/ of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om onze sportschool. Professional Fitness kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Professional Fitness is altijd bevoegd om, wegens haar motiverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang tot de sportschool te ontzeggen.
 • Vanaf 14 jaar is het mogelijk om lid te worden van Professional Fitness.
 • Tussen 12:00 tot 18:00 is er beperkte begeleiding.
 • Lees voor gebruik van de doucheruimte de aanwijzingen van het personeel (hangt in de doucheruimte).
 • Gelieve af te drogen in de daarvoor bestemde ruimte.
 • Bij verkeerd gebruik van de doucheruimte zijn wij niet aansprakelijk voor enig letsel.
 • Wanneer u een vraag heeft over een schema of oefening kunt u zich melden bij de balie of bij een van onze trainers.